De Omgeving


Op loopafstand van Reeëndal:

De Loenermark. Dit zeer aantrekkelijke natuurgebied bestaat uit Veluws landschap met uitgestrekte bossen en golvende heidevelden, met onder meer jeneverbessen. Leefgebied van edelhert en wild zwijn. Centraal een schaapskooi van waaruit een schaapskudde de heide begraast. De Loenermark wordt beheerd door Gelders Landschap.

Bezoek de Loenermark website.

Hoeve Delle. Dit voormalig stuifzandgebied werd al in de middeleeuwen bebost met naaldbomen. Het bos rond de Schaltenberg, het hoogste punt van dit heuvelachtige gebied, bestaat uit oud eikenhakhout met kamperfoelie, adelaarsvaren en blauwe bosbes.

Bezoek de Hoeve Delle website.

Ramenberg. Het is een wat minder druk bos- en heidegebeid dat ten zuidwesten van Loenen ligt in het oostelijke deel van de Veluwe. Dit is ook het leefgebied van wild zwijn, edelhert, vos en raaf. In Ramenberg liggen twee voormalige stuifzandheuvels die zijn begroeid met grove den. In het westen ligt in een laagte een oud naaldbos met een ondergroei van kraaiheide.

Bezoek de Ramenberg website.

Reeënberg. Flink klimmen en dalen tijdens een boswandeling. Dat kan op de Reeënberg. Vooral het centrale deel van dit gebied is flink heuvelig en wordt vanwege de hoogteverschillen wel Klein Zwitserland genoemd. De Reeënberg is het enige natuurgebied op de Oost-Veluwe waar behalve bos ook heidevelden aanwezig zijn. Een deel van het naaldbos is spontaan ontstaan en relatief jong. Grote zoogdieren als edelhert en wild zwijn komen er voor, maar ook boommarter, das en roofvogels. Karakteristiek is de heide met zijn bijzondere flora en fauna. In het Varkensven leven twee verschillende soorten witsnuitlibel.

Bezoek de Reeënberg website.

De Loenense watervallen op loopafstand. Met een verval van maar liefst 15 meter is de Vrijenbergerspreng bij Loenen op de Veluwe de hoogste waterval van Nederland. Met dit hoogteverschil doet ‘onze’ waterval het op papier niet onder voor de hoogste waterval van onze Belgische buren, die ook een verval van 15 meter heeft. Maar.. wanneer is iets een waterval? Een gevalletje waterval, maar dan op z’n Nederlands.

Bezoek de Loenense watervallen website.

Stoomtrein. De Veluwse stoomtrein maatschappij heeft in de vakanties een stoomtreindienstregeling van Apeldoorn naar Dieren, via Loenen.

Bezoek de Veluwse stoomtrein website.

Nationaal Ereveld Loenen. Een unieke oorlogsbegraafplaats, verscholen in de bossen bij Loenen. Dit is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen, maar ook gewone burgers: mannen, vrouwen en kinderen. Elke zondag van eind maart t/m eind oktober start om 11 uur een gratis rondleiding vanaf de ingang van het ereveld. Geschikt voor families een aanmelden vooraf is niet nodig. Bezoek ook het herdenkings- en educatiecentrum en de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen (open woensdag t/m zondag 10.00 – 16.00 uur).

Bezoek de website van de Oorlogsgravenstichting

Bezoek de website van de Veteranenbegraafplaats

Jaarlijks: Schaapscheerderfeest en Loenense Moandag

Bezoek de website van Loenen op de Veluwe.

Op fietsafstand van Reeëndal:

Het Nationaal Park Veluwezoom ligt op fietsafstand. Nationaal Park Veluwezoom, een deel van het bos- en heiderijke gebied tussen pakweg Arnhem en Dieren, aan de oostelijke rand van de Veluwe, is met bijna vijfduizend hectare een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Het bestaat uit bos, heide, stuifzand en landgoederen met landbouwgrond en herbergt een grote variëteit aan planten en dieren. Het heuvelachtige landschap is ontstaan in de voorlaatste ijstijd.

Bezoek de Veluwezoom website.

De Posbank. De zandige hellingen van de Posbank zijn overal ingesneden door ondiepe geulen en zijdalen. Ze zijn gedurende de laatste ijstijd uitgesleten en hebben vervolgens hun watervoerende functie verloren. Ze zijn echter goed bewaard gebleven en door de lage heidebegroeiing mooi zichtbaar.

Bezoek de Posbank website.

Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het bestaat uit 5.400 hectare bos, heide, vennen en stuifzand. Er is een grote diversiteit aan planten- en diersoorten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten. Samen met het Jachthuis Sint Hubertus, het Bezoekerscentrum/Museonder, Kröller-Müller Museum en de beeldentuin vormt het Park een unieke en (inter)nationaal befaamde combinatie van natuur, kunst en architectuur.

Bezoek de Park De Hoge Veluwe website.

Bronkhorst de kleinste stad van Nederland. De naam Bronkhorst werd omstreeks het jaar 1000 voor het eerst vermeld toen een nazaat van Bruncharus, de eerste graaf van Hameland een nederzetting met deze naam zou hebben gesticht. Sinds 1482 bezit Bronkhorst stadsrechten.

Bezoek de Bronkhorste website.